Koučink a psychoterapie v Ostravě

 

Okruhy problémů, kde může psychoterapie pomoci: mezilidské vztahy, závislosti, nutkavé chování, osobnostní růst, životní orientace, psychologické a pedagogické poradenství, těžkosti v oblasti komunikace, strachy a fobie, školní a výchovné potíže, podpora a zvládání složitých situací, vypořádání se s minulostí, životní nespokojenost, psychosomatika ...

 

PŘIJÍMÁ DIGITÁLNÍ MĚNY

Bitcoin

 

KONTAKTY

j.fries@centrum.cz

+421 603 911 527